Menüler

Merkez ve taşra ünitelerimizde kayıtlı makine ve teçhizat parkı olarak 134 adet araç ve iş makinesi bulunmaktadır.

DSİ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN MAKİNE PARKI MEVCUDU  


 sn Cinsi Yaşlarına Göre Dağılımı  TOPLAM

(Adet)
 5 Yaşına Kadar  10 Yaşına Kadar  10 Yaşından Büyük
1 Binek - 1 7 8
2 Arazi Binek - - 4 4
3 Kaptı Kaçtı - - - -
4 Arazi Kaptı Kaçtı - - 3 3
5 Pick-Up - - - -
6 Arazi Pick-Up - - - -
7 Pick-Up Çift - - - -
8 Arazi Pick-Up Çift 1 2 9 12
9 Minibüs - 2 2
10 Arazili Kaptı Kaçtı (Hasta Nakli) - - - -
11 Müteharrik Kamyon 8 - 16 24
12 Müteharrik Kamyon Çift - - 1 1
13 Sabit Karoserli Kamyon 1 - 4 5
14 Otobüs - - 1 1
15 Su Tankeri - 2 2
16 Akaryakıt Tankeri 3 - 1 4
17 Treyler Çekicisi 3 - 5 8
18 Greyder Motorlu - - 5 5
19 Paletli Traktör 5 - 14 19
20 Lastik Tekerlekli Zirai Trak.Vinçli - - - -
21 Lastik Tekerlekli Zirai Traktör - - 3 3
22 Lastik Tekerlekli Zirai Traktör ön.yük - - - -
23 Lastik Tekerlekli Ekskavatör(Gradall) - - 1 1
24 Lastik Tekerlekli Ekskavatör vinç - - - -
25 Lastik Tekerlekli Eks.hid.(BEKO) - - 2 2
26 Paletli Ekskavatör HİD.BEKO 2 1 4 7
27 Paletli Ekskavatör - - 6 6
28 Rotari sontaj mak. - - 1 1
29 Rotari sontaj mak. M.KI - - 3 3
30 Darbeli Sontaj mt. - - - -
31 Kamyonlu Vinç 1 - - -
32 Lastik Tekerlekli Vinç Te-Bu - 1 1
33 Paletli Yükleyici - 4 4
34 Lastik Tekerlekli Yükleyici - 2 2
35 Çatallı Yükleyici 1 - 3 4
36 Seyyar Kompresör - - 1 1
37 Vibrasyonlu Silindir - - - -
GENEL TOPLAM 25 4 105 134