Menüler

Adıyaman Çamgazi Arazi Toplulaştırması ve TİGH Projesi Duyurusu

19.03.2019

           Adıyaman Çamgazi Arazi Toplulaştırması ve TİGH Projesi dâhilinde bulunan Lokman, Ovakuyucak ve Sarıharman Köylerine ait Parselasyon Planları, Bilgilendirme Askılarına çıkmış olup Mülkiyet Listeleri ilgili Muhtarlıklara teslim edilmiştir.

Listeleri İsimlerin Üzerine Tıklayarak Görebilirsiniz.

Lokman Köyü

Ovakuyucak Köyü

Sarıharman Köyü