Menüler

Adıyaman Besni Arazi Toplulaştırması ve TİGH Projesi Duyurusu

15.01.2020

Adıyaman Besni Arazi Toplulaştırması ve TİGH Projesi dahilinde bulunan Hacıhalil, Kızılkaya ve Yazıbeydilli Köylerine ait 1. Askı Parselasyon Planları ve AT listeleri Vatandaşların bilgisine sunulmak üzere ilgili muhtarlıklara teslim edilmiştir.

 Listeleri İsimlerin Üzerine Tıklayarak Görebilirsiniz.

Hacıhalil

Kızılkaya

Yazıbeydilli