Menüler

KARTALKAYA BARAJ GÖLÜ HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME REFERANS NOKTALARI BELİRLEME VE MODELLEME PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

22.11.2017

Gaziantep iline içme ve kullanma suyu temin edilen Kartalkaya Baraj Gölü Havzasının su kalitesi ve miktarının havza bazında korunması ve iyileştirilmesi maksadıyla, havzanın sosyal, ekonomik, fiziki, jeolojik, hidrojeolojik, hidromorfolojik, ekolojik ve kimyasal özellikleri dikkate alınarak, bilimsel verilere dayalı olarak içme suyu havza koruma planı hazırlanmasına yönelik “Kartalkaya Baraj Gölü Havzası Su Kalitesi İzleme Referans Noktaları Belirleme ve Modelleme Projesi” Bakanlığımız ile yüklenici firma arasında 10.03.2016 tarihinde imzalanan sözleşme ile başlatılmıştır.       

Söz konusu projede bugüne kadar yapılan çalışmalar neticesinde taslak özel hükümler hazırlanarak 20.10.2017 tarihinde Kahramanmaraş ve Adıyaman Valiliklerinde askıya çıkarılmış ve 30 gün boyunca askıda kalmıştır. Bahse konu özel hükümlere ilişkin havzadaki paydaşların görüş ve önerilerinin alınması maksadıyla 17 Kasım 2017 tarihi saat 14.30’da DSİ 20. Bölge Müdürlüğü, Cumhuriyet Salonu'nda kapanış toplantısı düzenlenmiştir.

Toplantıya Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Faruk ERASLAN, Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Yakup KARAASLAN, DSİ 20. Bölge Müdürü Sadullah SEVEN, Firma yetkilileri ve teknik personeller katılım sağladı.