Menüler

KOÇALİ SULAMASI YAKLAŞIM KANALI VE TÜNELİ İNŞAATI YAPIM İŞİNİN SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

15.02.2019

08.05.2018 tarihinde ihale edilen Koçali Sulaması Yaklaşım Kanalı ve Tüneli İnşaatı işinin sözleşmesi DSİ 20. Bölge Müdürlüğü adına Bölge Müdürü Sadullah SEVEN ile yüklenici firma arasında 14.02.2019 tarihinde imzalanmıştır.

Koçali Sulaması Yaklaşım Kanalı ve Tüneli İnşaatı işi kapsamında Koçali Barajı göl alanı su alma yaklaşım kanalı ile 175.900 dekar alana su iletecek olan 4,00 m çapında Tünel Açma Makinesi (TBM) ve klasik yöntemle açılacak tünel imalatları yapılacaktır.

Proje karakteristikleri

a. Yaklaşım Kanalı (Km 0+000 ~ Km 1+490)

Koçali Barajı Maksimum Su Seviyesi: 1073.25 m, Min. Su Seviyesi: 988.50 m, tünel giriş taban kotu 980.45 m olduğundan tünel girişine kadar 10 m taban genişliğinde, 1490 m uzunluğunda trapez kesitli yaklaşım kanalı yapılacaktır. Yaklaşım kanalı 40 cm harçlı pere ile kaplanacaktır.

b. Koçali Tüneli (Km 1+490 ~ Km 7+015)

Tünel İç Çapı                         :  4.00 m (Basınçlı)

Tünel Girişi Taban Kotu        : 980.46 m

Tünel Çıkışı Taban Kotu       : 977.70 m

Debi                                        : 15.785 m3 /s

Tünel Uzunluğu                     : 5525 metre

Denge Bacası                         : 22 m iç çapında ve 103 m uzunluğunda

Şaft ve Kapak Yapısı             : 9 m iç çapında ve 95 m uzunluğunda