Menüler

KALEALTI POMPAJ SULAMASI 1.MERHALE ONARIMI İŞİ.

20.05.2020

Elbistan ve Ekinözü ilçelerine bağlı 7 mahalledeki 2 bin 400 çiftçinin 80 bin dönüm arazisini suladığı Genel Müdürlüğümüz tarafından fesih işlemleri gerçekleştirilen Kalealtı Sulama Birliğinin, AKEDAŞ’ a olan elektrik borcundan dolayı 2012 yılında faaliyetleri durdurulan. 8 yıldır atıl durumda bekleyen Kalealtı Sulaması onarım ve revizyon işi, Bölge Müdürlüğümüzün 2019 yılı ek yatırım programına dahil edilerek ihalesi yapılmış olup Sulama birliğini yeniden faal hale getirmek için  çalışmalar başlatılarak önce sulama kanalları yıllardır biriken taş ve diğer atıklardan temizlendi. İhale kapsamında 3 bin 750 metre yeni kanalet döşendi. Kalealtı Sulama Birliği fesih olduğundan sulama sahaları, Göksun Sulama Birliği sulama alanlarına katıldı. Pompa istasyonundaki bakım ve onarım işlemlerinin de tamamlanması ile birlikte saniyede 1700 litre su ulaştıracak pompanın düğmesine basıldı. Pompanın çalışmaya başlamasıyla birlikte Ceyhan Nehri’nden alınan su, dağ eteğindeki ana kanala aktarıldı. Göksun Sulama Birliği ilk etapta Kalealtı, İğde, Çalış ve Ortaklı Mahallelerindeki brüt 3869 ha arazi 8 yıl sonra sulamaya açıldı. İlk etapta tek pompanın çalışacağı birlikte ikinci pompanın da ihtiyaca göre hazır halde bekleyecektir.