Menüler

09.05.2016 tarihi itibarı ile ünitelerimizin tümünde 789 kadrolu personel çalışmaktadır. Bunun 251'i teknik hizmetler, 94'ü GİH ve 9 YH ile 3 avukat, 1 4B, 15 4C, 415 daimi işçi ve 1 adet rasatçı olmak üzere genel toplam 789 personel mevcuttur.         

TEKNİK HİZMETLER SINIFI
Inşaat Mühendisi 62
Makına Mühendisi+Başmühendis 25
Ziraat Mühendisi 22
Jeoloji Mühendisi 13
Jeofizik Mühendisi+Başmühendis 4
Elektrik Mühendisi 4
Elektrik‐Elektronik 8
Elektronik 2
Bilgisayar Mühendisi 3
Orman Mühendisi 2
Kimya Mühendisi 2
Maden Mühendisi 2
Harita Mühendisi 16
Meteoroloji Mühendisi 3
Çevre Mühendisi 6
Hidrojeoloji Mühendisi 1
Fizik Mühendisi +Fizikçi 3
Mimar 1
Kimyager 2
Şehir Plancısı 1
Teknikerler 49
Teknisyenler 20
TEKNİK HİZMETLER SINIFI TOPLAMI (A) 251
GENEL İDARİ HİZMETLER
Bölge Müdürü 1
Bölge Müdür Yrd. 1
Şube Müdürü 1
Şef 3
Araştırmacı 5
Ambar Memuru 2
Veri Haz. Kont. İşl. 29
Bilgisayar İşletmeni 2
Memur 48
Sivil Savunma Uzmanı 1
Uzman 1
GENEL İDARİ HİZMETLER TOPLAMI (B) 94
AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI
Avukat 3
AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI TOPLAMI ( C) 3
YARDIMCI HİZMETLER SINIFI
Hizmetli 9
YARDIMCI HİZMETLER SINIFI TOPLAMI (D) 9
MEMUR TOPLAMI (A+B+C+D) 357
DAİMİ İŞÇİ (S/S) 415
RASATÇI 1
SÖZLEŞMELİ MEMUR 4/B 1
SÖZLEŞMELİ GEÇİCİ MEMUR 4/C 15
GENEL TOPLAM 789