Menüler

SULAMA PROJELERİ

1 216 967 hektarlık tarım arazisi potansiyeli içinde DSİ tarafından etüd edilen sulamaya elverişli arazi miktarı 857 374 hektar ve bunun da ekonomik olarak sulanabilir miktarı 449 404 hektar civarındadır. 7 378 hektarı yeraltı sulamaları olmak üzere halen bu miktarın yaklaşık 102 623 hektarlık bölümü ( % 22 )  sulanmaktadır. 45 486 hektarlık bölümü ( % 10 ) ise yatırım programlarına girmiş ve 154 076 hektarlık bölüm ( % 34 ) planlama ve projelendirilme aşamasındadır. 

GENEL BİLGİLER
Yüzölçümü 29704 km²
Rakım 725 m
Yıllık ortalama yağış 620.6 mm
Ortalama akış verimi 9.6 l/s/ km²
Ortalama akış/yağış oranı 0.45
SU KAYNAKLARI POTANSİYELİ
Yerüstüsuyu 9000 hm³/yıl
Yeraltısuyu 614.8 hm³/yıl
Toplam su potansiyeli 9614.8 hm³/yıl
Doğal göl yüzeyleri 748 ha
Baraj rezervuar yüzeyleri 54385.4 ha
Gölet rezervuar yüzeyleri 625.74 ha
Akarsu yüzeyleri 7292 ha
Toplam su yüzeyleri 63051.14 ha
TOPRAK KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE ARAZİ KULLANIM ŞEKLİ
KHGM Etüd sonuçları
Tarıma elverişli arazi 1216967 ha
Çayır-Mera 391738 ha
Orman-Fundalık 765990 ha
Diğer araziler 540371 ha
Toplam 2915066 ha
Sulanabilir arazi (a) 857374 ha
DSİ Etüd sonuçları
Etüd edilen arazi 689267 ha
Sulamaya elverişli arazi (b) 608604 ha
Ekonomik olarak sulanabilir arazi(c) 449403.5 ha
SULAMA
DSİ Sulamaları
Ön inceleme (İstikşaf) ve master planı tamamlanan 22953 ha, ( 21 576) ha %5.11
Planlaması tamamlanan 126828 ha, ( 119 218) ha %28.22
Kati projesi tamamlananlar 4295 ha, ( 4 037) ha %0.96
2017-2018-2019 yılı yatırım programına teklif edilenler 151840 ha, ( 142 730) ha %33.79
2016 yılı yatırım programında olan ve İnşaatı devam eden 45485.5 ha, ( 42 756) ha %10.12
İşletmede olan büyüksu işleri 86429 ha, ( 81 243) ha %19.23
İşletmede olan küçüksu (Gölet ve Yerüstü) işleri 11573 ha, ( 10 879) ha %2.58
Bölge Toplamı 449403.5 ha, ( 422 439) ha %100
Diğer sulamalar
Topraksu kooperatifleri sulamaları (YAS) 7378 ha, ( 6 935) ha %3.45
KHGM (Gölet ve yerüstü sulamaları) 52599 ha, ( 49 443) ha %24.61
Halk sulamaları 153737 ha, ( 144 513) ha %71.94
Diğer sulamalar toplamı 213714 ha, ( 200 891) ha %100
Bölge Genel Sulamalar Toplamı 663117.5 ha ( 623 330) ha 0
ENERJİ (Hidroelektrik Enerji)
İşletmede olan 1656.01 MW, %80.2925904969423 5022.78 GWh/yıl %79.16
İnşaatı devam eden 51.91 MW, %2.51688143311452 143.078 GWh/yıl %2.25
Su kullanım anlaşması yapılan 159.79 MW, %7.74734990470178 530.758 GWh/yıl %8.36
Planlama ve Ön İnceleme Aşaması 194.76 MW, %9.44317816524144 648.484 GWh/yıl %10.22
Bölge Hidroelektrik enerji toplamı 2062.47 MW, %100 6345.1 GWh/yıl %100
İÇME VE KULLANMA SUYU
Ön İncelemesi aşamasında olan
Planlaması tamamlanan 137.8 hm³/yıl
2017-2018-2019 yılı teklif 192.5 hm³/yıl
2016 yılı yatırım programında olan
İnşa halinde olan 16 hm³/yıl
İşletmede olan 210.7 hm³/yıl
Bölge Toplamı 557 hm³/yıl
TAŞKIN KORUMALAR İLE TAŞKIN ve RUSUBAT KONTROL TESİSLERİ
İstikşafı tamamlanan 62 adet tesis,( 4869 ha arazi, 0 il, 2 ilçe, 40 mahalle, 3 köy)
İnşa halinde olan 53 adet tesis,( 524 ha arazi, 4 il, 11 ilçe, 55 mahalle, 5 köy)
İşletmede olan 189 adet tesis,( 13184.5 ha arazi, 3 il, 16 ilçe, 135 mahalle, 22 köy)
Bölge Toplamı 304 adet tesis,( 18577.5 ha arazi, 7 il, 29 ilçe, 230 mahalle, 30 köy)