Menüler

SULAMA PROJELERİ

1 216 967 hektarlık tarım arazisi potansiyeli içinde DSİ tarafından etüd edilen sulamaya elverişli arazi miktarı 857 374 hektar ve bunun da ekonomik olarak sulanabilir miktarı 453 440 hektar civarındadır. 7 378 hektarı yeraltı sulamaları olmak üzere halen bu miktarın yaklaşık 106 127 hektarlık bölümü ( % 23 )  sulanmaktadır. 131 193 hektarlık bölümü ( % 29 ) ise yatırım programlarına girmiş ve 216 120 hektarlık bölüm ( % 48 ) planlama ve projelendirilme aşamasındadır. 

GENEL BİLGİLER
Yüzölçümü 29704 km²
Rakım 725 m
Yıllık ortalama yağış 620.6 mm
Ortalama akış verimi 9.6 l/s/ km²
Ortalama akış/yağış oranı 0.45
SU KAYNAKLARI POTANSİYELİ
Yerüstüsuyu 9000 hm³/yıl
Yeraltısuyu 614.8 hm³/yıl
Toplam su potansiyeli 9614.8 hm³/yıl
Doğal göl yüzeyleri 748 ha
Baraj rezervuar yüzeyleri 54385.4 ha
Gölet rezervuar yüzeyleri 625.74 ha
Akarsu yüzeyleri 7292 ha
Toplam su yüzeyleri 63051.14 ha
TOPRAK KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE ARAZİ KULLANIM ŞEKLİ
KHGM Etüd sonuçları
Tarıma elverişli arazi 1216967 ha
Çayır-Mera 391738 ha
Orman-Fundalık 765990 ha
Diğer araziler 540371 ha
Toplam 2915066 ha
Sulanabilir arazi (a) 857374 ha
DSİ Etüd sonuçları
Etüd edilen arazi 689267 ha
Sulamaya elverişli arazi (b) 608604 ha
Ekonomik olarak sulanabilir arazi(c) 449403.5 ha
SULAMA
DSİ Sulamaları
Ön inceleme (İstikşaf) ve master planı tamamlanan 13 699 ha, ( 12 329) ha %3.00
Planlaması tamamlanan 25 508 ha, ( 22 957) ha %5.70
Kati projesi tamamlananlar 18 906 ha, ( 17 015) ha %4.20
2019-2020-2021 yılı yatırım programına teklif edilenler 158 007 ha, ( 142 206) ha %35.10
2018 yılı yatırım programında olan ve İnşaatı devam eden 131 193 ha, ( 118 073) ha %29.20
İşletmede olan büyüksu işleri 88 962 ha, ( 80 066) ha %19.80
İşletmede olan küçüksu (Gölet ve Yerüstü) işleri 13 753 ha, ( 12 378) ha %3.1
Bölge Toplamı 450 028 ha, ( 405 025) ha %100
Diğer sulamalar
Topraksu kooperatifleri sulamaları (YAS) 7 378 ha, ( 6 935) ha %7.00
KHGM (Gölet ve yerüstü sulamaları) 7 861 ha, ( 7 389) ha %7.40
Halk sulamaları 90 888 ha, ( 85 435) ha %85.60
Diğer sulamalar toplamı 106 127 ha, ( 99 759) ha %100
Bölge Genel Sulamalar Toplamı 556 155 ha ( 522 785) ha 
ENERJİ (Hidroelektrik Enerji)
İşletmede olan 1707.92 MW, %83  5165.86 GWh/yıl %81.60
İnşaatı devam eden 11.91 MW, %0.6    42.56 GWh/yıl %0.70
Su kullanım anlaşması yapılan 76.63 MW, %3.7    221.05 GWh/yıl %3.50
Planlama ve Ön İnceleme Aşaması 262.11MW, %14.2 899.54 GWh/yıl %14.20
Bölge Hidroelektrik enerji toplamı 2058.57 MW, %100 6329 GWh/yıl %100
İÇME VE KULLANMA SUYU
Ön İncelemesi aşamasında olan
Planlaması tamamlanan 122.1 hm³/yıl
2017-2018-2019 yılı teklif 128.5 hm³/yıl
2016 yılı yatırım programında olan
İnşa halinde olan 147   hm³/yıl
İşletmede olan 210.7 hm³/yıl
Bölge Toplamı 608.3 hm³/yıl
TAŞKIN KORUMALAR İLE TAŞKIN ve RUSUBAT KONTROL TESİSLERİ
İstikşafı tamamlanan 95 adet tesis
İnşa halinde olan 18 adet tesis
İşletmede olan 190 adet tesis
Bölge Toplamı 303 adet tesis