ADIYAMAN SİNCİK ARIKONAK GÖLETİ SULAMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI.

28.12.2022 / Gösterim Sayısı : 1101 / Arşiv

Adıyaman Sincik’te 118 hektar araziyi sulayacak olan Arıkonak Göleti Sulaması İşi Sözleşmesi Bölge Müdürümüz Sayın Kazım Doğru ve Yüklenici Firma yetkilileri tarafından imzalanmıştır.