Görev Alanı ve Tarihçe

Görev Alanı

DSİ 20. Bölge Müdürlüğümüzün çalışma alanı Kahramanmaraş merkez olmak üzere, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerini kapsayan toplam 29 714 km² lik alanındaki su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesinde ön inceleme aşamasından uygulama ve işletme aşamalarına kadar bütün hizmetlerin yürütülmesinden sorumludur.    2019 yılı nüfus sayımı neticelerine göre bölge sınırları içinde 3 992 421 kişi yaşamaktadır.

Tarihçe

DSİ 20. Bölge Müdürlüğü 6200 Sayılı Devlet Su İşleri Kuruluş yasası, 1053 ve 167 sayılı yasalar gereğince su ve toprak kaynaklarını geliştirmek amacıyla 13.08.1976 tarihinde Kahramanmaraş il merkezinde kurulmuştur.

DSİ Genel Müdürlüğü'nün 26 bölgesinden biri olan Bölgemiz; Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yer almakta olup, kuzeyde Sivas, kuzeydoğuda Elazığ, doğuda Şanlıurfa, kuzeybatıda Kayseri, batıda Adana bölgeleri ve güneyde Suriye ile sınırlıdır.