Toprak ve Su Kaynakları

SULAMA PROJELERİ

1 216 967 hektarlık tarım arazisi potansiyeli içinde DSİ tarafından etüd edilen sulamaya elverişli arazi miktarı 857 374 hektar ve bunun da ekonomik olarak sulanabilir miktarı 453 440 hektar civarındadır. 7 378 hektarı yeraltı sulamaları olmak üzere halen bu miktarın yaklaşık 106 127 hektarlık bölümü ( % 23 )  sulanmaktadır. 131 193 hektarlık bölümü ( % 29 ) ise yatırım programlarına girmiş ve 216 120 hektarlık bölüm ( % 48 ) planlama ve projelendirilme aşamasındadır. 

GENEL BİLGİLER
Yüzölçümü29704 km²
Rakım725 m
Yıllık ortalama yağış620.6 mm
Ortalama akış verimi9.6 l/s/ km²
Ortalama akış/yağış oranı0.45
SU KAYNAKLARI POTANSİYELİ
Yerüstüsuyu9000 hm³/yıl
Yeraltısuyu614.8 hm³/yıl
Toplam su potansiyeli9614.8 hm³/yıl
Doğal göl yüzeyleri748 ha
Baraj rezervuar yüzeyleri54385.4 ha
Gölet rezervuar yüzeyleri625.74 ha
Akarsu yüzeyleri7292 ha
Toplam su yüzeyleri63051.14 ha
TOPRAK KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE ARAZİ KULLANIM ŞEKLİ
KHGM Etüd sonuçları
Tarıma elverişli arazi1216967 ha
Çayır-Mera391738 ha
Orman-Fundalık765990 ha
Diğer araziler540371 ha
Toplam2915066 ha
Sulanabilir arazi (a)857374 ha
DSİ Etüd sonuçları
Etüd edilen arazi689267 ha
Sulamaya elverişli arazi (b)608604 ha
Ekonomik olarak sulanabilir arazi(c)449403.5 ha
SULAMA
DSİ Sulamaları
Ön inceleme (İstikşaf) ve master planı tamamlanan13 699 ha, ( 12 329) ha %3.00
Planlaması tamamlanan25 508 ha, ( 22 957) ha %5.70
Kati projesi tamamlananlar18 906 ha, ( 17 015) ha %4.20
2019-2020-2021 yılı yatırım programına teklif edilenler158 007 ha, ( 142 206) ha %35.10
2018 yılı yatırım programında olan ve İnşaatı devam eden131 193 ha, ( 118 073) ha %29.20
İşletmede olan büyüksu işleri88 962 ha, ( 80 066) ha %19.80
İşletmede olan küçüksu (Gölet ve Yerüstü) işleri13 753 ha, ( 12 378) ha %3.1
Bölge Toplamı450 028 ha, ( 405 025) ha %100
Diğer sulamalar
Topraksu kooperatifleri sulamaları (YAS)7 378 ha, ( 6 935) ha %7.00
KHGM (Gölet ve yerüstü sulamaları)7 861 ha, ( 7 389) ha %7.40
Halk sulamaları90 888 ha, ( 85 435) ha %85.60
Diğer sulamalar toplamı106 127 ha, ( 99 759) ha %100
Bölge Genel Sulamalar Toplamı556 155 ha ( 522 785) ha 
ENERJİ (Hidroelektrik Enerji)
İşletmede olan1707.92 MW, %83  5165.86 GWh/yıl %81.60
İnşaatı devam eden11.91 MW, %0.6    42.56 GWh/yıl %0.70
Su kullanım anlaşması yapılan76.63 MW, %3.7    221.05 GWh/yıl %3.50
Planlama ve Ön İnceleme Aşaması262.11MW, %14.2 899.54 GWh/yıl %14.20
Bölge Hidroelektrik enerji toplamı2058.57 MW, %100 6329 GWh/yıl %100
İÇME VE KULLANMA SUYU
Ön İncelemesi aşamasında olan
Planlaması tamamlanan122.1 hm³/yıl
2017-2018-2019 yılı teklif128.5 hm³/yıl
2016 yılı yatırım programında olan
İnşa halinde olan147   hm³/yıl
İşletmede olan210.7 hm³/yıl
Bölge Toplamı608.3 hm³/yıl
TAŞKIN KORUMALAR İLE TAŞKIN ve RUSUBAT KONTROL TESİSLERİ
İstikşafı tamamlanan95 adet tesis
İnşa halinde olan18 adet tesis
İşletmede olan190 adet tesis
Bölge Toplamı303 adet tesis